Tags:

Thanh toán hàng hoá

  • Lợi ích và thách thức của Mobile-Money

    Lợi ích và thách thức của Mobile-Money

    Mobile-Money về bản chất là tiền điện tử hay ví điện tử nhưng không có liên kết tài khoản ngân hàng. Mobile-Money giúp cá nhân có thể sử dụng tài khoản di động để nhanh chóng chuyển tiền và thanh toán hàng hoá có giá trị nhỏ.