Tags:

Thành phố hạt nhân

  • Nga chế tạo thiết bị laser mạnh nhất thế giới

    Giám đốc Trung tâm Hạt nhân liên bang Nga, ông Valentin Kostyukov ngày 30/7 cho biết Nga đang chế tạo thiết bị laser mạnh nhất thế giới (UFL-2M) tại thành phố hạt nhân Sarov. Phần đầu tiên của thiết bị này sẽ được đưa vào khai thác năm 2017.

  • Nga chế tạo thiết bị laser mạnh nhất thế giới

    Nga chế tạo thiết bị laser mạnh nhất thế giới

    Giám đốc Trung tâm Hạt nhân liên bang Nga, ông Valentin Kostyukov ngày 30/7 cho biết Nga đang chế tạo thiết bị laser mạnh nhất thế giới (UFL-2M) tại thành phố hạt nhân Sarov.