Tags:

Tầm soát ung thư phổi

  • Ứng dụng chụp CT Scanner trong tầm soát ung thư phổi

    Ứng dụng chụp CT Scanner trong tầm soát ung thư phổi

    Ngày 19/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội thảo khoa học về ứng dụng cắt lớp vi tính bằng chụp CT Scanner liệu pháp thấp về tầm soát ung thư phổi để phát hiện sớm và điều trị kịp thời cho những người có nguy cơ bị ung thư phổi góp phần làm tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

  • Phương pháp tầm soát ung thư phổi chỉ cần xét nghiệm máu đơn giản

    Phương pháp tầm soát ung thư phổi chỉ cần xét nghiệm máu đơn giản

    Các nhà nghiên cứu Israel đã phát triển một phương pháp mới giúp phát hiện nguy cơ ung thư phổi bằng cách kiểm tra ADN của bệnh nhân với một xét nghiệm máu đơn giản.