Tags:

Tương lai chưa rõ ràng

  • Tương lai chưa rõ ràng của START-3

    Tương lai chưa rõ ràng của START-3

    Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START) mới, còn gọi là START-3, là hiệp ước có thiếu sót và lỗi thời, có thể bị hủy bỏ khi hết hạn vào năm 2021 để thay thế bằng một hiệp ước mới.

  • Tương lai chưa rõ ràng của FTA Mỹ - Nhật

    Tương lai chưa rõ ràng của FTA Mỹ - Nhật

    Nhật Bản sẽ khó có khả năng thỏa hiệp với Mỹ theo một thỏa thuận thương mại tự do song phương thay vì một thỏa thuận đa phương, tương tự như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).