Tags:

Tăng phí trông giữ xe

  • Tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy

    Tại phiên họp chiều 4/12, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn.