Tags:

Tình cảm người tiêu dùng

  • Người tiêu dùng Malaysia lo ngại tình hình tài chính

    Người tiêu dùng Malaysia lo ngại tình hình tài chính

    Sau khoảng thời gian vàng về tiêu dùng do được miễn thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), Chỉ số tình cảm người tiêu dùng (CSI) Malaysia lần đầu tiên rơi xuống dưới ngưỡng trung bình 100 điểm, thể hiện xu hướng tiêu dùng bị thu hẹp.