Tags:

Tác phẩm đặc biệt

  • Khó khăn chuyển ngữ Truyện Kiều

    Khó khăn chuyển ngữ Truyện Kiều

    Việc chuyển ngữ "Truyện Kiều" sang một ngôn ngữ khác chưa bao giờ là một công việc dễ dàng, bởi đây là tác phẩm đặc biệt với trùng trùng, điệp điệp những kiến thức tổng hợp về ngôn ngữ, thành ngữ, tục ngữ, điển cố và các danh xưng hơn 200 năm về trước.

  • Hòa nhạc Tchaikovsky và Wieniawsky

    Hòa nhạc Tchaikovsky và Wieniawsky

    Chương trình hòa nhạc P.I.Tchaikovsky và H.Wieniawsky, giới thiệu những tác phẩm đặc biệt nổi bật trong thể loại concerto cho đàn piano và violin sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 19/9, tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh.