Tags:

Tài sản thông minh

  • Digix áp dụng blockchain để lưu trữ, thanh toán bằng vàng trong kỷ nguyên số

    Digix áp dụng blockchain để lưu trữ, thanh toán bằng vàng trong kỷ nguyên số

    SINGAPORE – Media OutReach – Digix (DigixGlobal Pte. Ltd.) vừa thông báo ra mắt chính thức sản phẩm tài sản thông minh với nhà cung cấp giải pháp điểm bán hàng, Pundi X. Tầm nhìn về tài sản thông minh được hiện thực hoá nhờ sự hợp tác gần đây giữa Digix và Pundi X, cho phép người dùng thẻ Pundi X thanh toán cho các giao dịch bằng DGX tại bất kỳ quầy nào hỗ trợ XPOS.