Tags:

Sản phẩm tre

  • Tre ‘Thép xanh’ – tiềm năng trong nước và xuất khẩu

    Tre ‘Thép xanh’ – tiềm năng trong nước và xuất khẩu

    Ngày 26/12, tại Triển lãm Quốc tế VietBuild Home 2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ban Tổ chức Vietbuild Home 2020 và Ban vận động thành lập Hiệp hội Tre Việt Nam đã tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm tre “Thép xanh – Tiềm năng trong nước và xuất khẩu”.