Tags:

Sư đoàn 30

  • Ba lần gặp Bác và 'hành trang theo suốt cuộc đời'

    Ba lần gặp Bác và 'hành trang theo suốt cuộc đời'

    Hơn 10 năm làm công tác tuyên huấn tại Sư đoàn 30, ông Trần Dũng (hiện ở phường 4, thành phố Bến Tre) đã có nhiều cơ hội tiếp cận và sưu tầm tư liệu, hình ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ.