Tags:

Sách trắng quốc phòng 2019

  • Giới thiệu Sách Trắng Quốc phòng 2019 tại Mỹ

    Giới thiệu Sách Trắng Quốc phòng 2019 tại Mỹ

    Tối 3/12 (sáng 4/12 theo giờ Hà Nội), Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Mỹ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam và giới thiệu Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam 2019.