Tags:

Quy hoạch hạ tầng giao thông

  • Thành lập 3 Hội đồng thẩm định Quy hoạch hạ tầng giao thông

    Thành lập 3 Hội đồng thẩm định Quy hoạch hạ tầng giao thông

    Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc; Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam và Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.