Tags:

Quy định thương mại mới

  • Việt Nam chủ động tham gia xây dựng quy định thương mại mới toàn cầu

    Việt Nam chủ động tham gia xây dựng quy định thương mại mới toàn cầu

    Trong một cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 30/11, Bộ trưởng Chính sách Kinh tế và Tài chính nước này - ông Akira Amari - cho rằng bằng việc tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Việt Nam đã chọn vai trò là nước tham gia xây dựng bộ quy định thương mại mới cho toàn cầu.