Tags:

Quảng bình hai giỏi

  • Tiếp tục phát huy truyền thống thi đua 'Quảng Bình – Hai giỏi'

    Tiếp tục phát huy truyền thống thi đua 'Quảng Bình – Hai giỏi'

    Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, phát huy truyền thống thi đua “Quảng Bình – Hai giỏi”; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.