Tags:

Phụ nữ thanh hóa

  •  Phụ nữ Thanh Hóa chủ động, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới

    Phụ nữ Thanh Hóa chủ động, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới

    Bằng những công trình, phần việc, mô hình sáng tạo, thiết thực, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã thể hiện vai trò tích cực, chủ động trong tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.