Tags:

Phụ huynh loay hoay

  • Phụ huynh loay hoay chờ đến tối cài đặt VssID cho con

    Phụ huynh loay hoay chờ đến tối cài đặt VssID cho con

    Dù nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ hè, nhưng các trường vẫn gửi thông báo tới phụ huynh yêu cầu triển khai đăng ký tài khoản VssID (bảo hiểm xã hội số) cho học sinh. Nhiều phụ huynh canh đến tối để có thể khai báo tài khoản VssID cho con theo yêu cầu của trường.

  • Học sinh đi học trở lại sau dịch, phụ huynh loay hoay với lịch học của con

    Học sinh đi học trở lại sau dịch, phụ huynh loay hoay với lịch học của con

    Từ tuần sau, tất cả các học sinh từ khối Tiểu học đến THPT sẽ đi học trở lại. Tuy nhiên, hầu hết các trường tiểu học đều không tổ chức học bán trú và tổ chức chia giờ học lệch giữa các khối. Điều này khiến cho nhiều gia đình bối rối, nhất là những gia đình có hai con học lệch giờ nhau.