Tags:

Phẫu thuật bằng robot

  • Khánh thành khu phẫu thuật bằng Robot đầu tiên tại Việt Nam

    Khánh thành khu phẫu thuật bằng Robot đầu tiên tại Việt Nam

    Ngày 10/12, Bệnh viện Bình Dân đã khánh thành khu Phẫu thuật Robot, đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong việc áp dụng công nghệ cao vào việc điều trị chăm sóc người bệnh của bệnh viện. Đây là hệ thống Robot phẫu thuật đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép điều trị cho người lớn tại Việt Nam.