Tags:

Phần luồng

  • Phần luồng giao thông để diễn tập chống tấn công khủng bố

    Phần luồng giao thông để diễn tập chống tấn công khủng bố

    Để chủ động cho các tình huống đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, Công an TP Hà Nội tổ chức diễn tập thực binh xử trí tình huống giải tán đám đông biểu tình, gây rối ANTT, tấn công đối tượng khủng bố giải cứu con tin, khắc phục hậu quả.