Tags:

Phù thuỷ phố wall

  • 'Nữ phù thuỷ Phố Wall' - thiên tài đầu tư, tỉ phú keo kiệt - Kỳ 2

    'Nữ phù thuỷ Phố Wall' - thiên tài đầu tư, tỉ phú keo kiệt - Kỳ 2

    Hetty Green là người phụ nữ duy nhất trong 200 năm đầu tiên của lịch sử nước Mỹ thành đạt trong thế giới đầu tư tài chính khắc nghiệt ở Phố Wall. Ở đây có không ít người thành công, không ít người cá tính, nhưng chỉ có duy nhất một "mụ phù thuỷ" - nổi tiếng về tài đầu tư nhưng cũng bị căm ghét vì thói keo kiệt đến mức tàn nhẫn.

  • 'Nữ phù thuỷ Phố Wall’ – thiên tài đầu tư, tỉ phú keo kiệt - Kỳ 1

    'Nữ phù thuỷ Phố Wall’ – thiên tài đầu tư, tỉ phú keo kiệt - Kỳ 1

    Hetty Green là người phụ nữ duy nhất trong 200 năm đầu tiên của lịch sử nước Mỹ thành đạt trong thế giới đầu tư tài chính khắc nghiệt ở Phố Wall. Ở đây có không ít người thành công, không ít người cá tính, nhưng chỉ có duy nhất một "mụ phù thuỷ" - nổi tiếng về tài đầu tư nhưng cũng bị căm ghét vì thói keo kiệt đến mức tàn nhẫn.