Tags:

Phó chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội

  • Quy định tuyển dụng, thi nâng ngạch còn nhiều bất cập

    Quy định tuyển dụng, thi nâng ngạch còn nhiều bất cập

    Phát biểu thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 24/10, ông Nguyễn Sĩ Cương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội - cho rằng: Việc sửa đổi, bổ sung luật lần này Chính phủ đã có rất nhiều cố gắng để làm rõ hơn các quy định của luật hiện hành, nhưng vẫn còn những quy định trong dự thảo không thể giải quyết những vướng mắc.

  • Quốc hội có thể phê chuẩn Hiệp định TPP vào cuối năm 2016

    Quốc hội có thể phê chuẩn Hiệp định TPP vào cuối năm 2016

    Tiến sĩ Ngô Đức Mạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội cho biết, Quốc hội có thể sẽ phê chuẩn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào cuối năm nay.