Tags:

Phân tuyến điều trị

  • Hà Nội phân tuyến điều trị và xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2

    Hà Nội phân tuyến điều trị và xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2

    Để thực hiện hiệu quả công tác điều trị cho người bệnh cũng như xét nghiệm SARS-CoV-2, Sở Y tế Hà Nội đã phân công các bệnh viện tuyến cuối của thành phố tiếp nhận chuyển tuyến điều trị cũng như các đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.