Tags:

Phát triển bhxh tự nguyện

 • Đề nghị tăng mức hỗ trợ tiền đóng để tăng số người tham gia BHXH tự nguyện

  Đề nghị tăng mức hỗ trợ tiền đóng để tăng số người tham gia BHXH tự nguyện

  Để hoàn thành mục tiêu phát triển BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 28-NQ/TW, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ tăng mức hỗ trợ từ Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện, nhất là người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo để nhiều người có đủ khả năng tham gia BHXH tự nguyện.

 • Năm đột phá phát triển BHXH tự nguyện

  Năm đột phá phát triển BHXH tự nguyện

  Từ khi có Nghị quyết số 28 – NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, năm 2019, số người tham gia mới bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên cả nước đạt khoảng 551.000 người, tăng gấp đôi số người vận động trong hơn 10 năm qua. Sự tăng trưởng này là sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, BHXH các địa phương.

 • Phát triển BHXH tự nguyện có chuyển biến tích cực

  Phát triển BHXH tự nguyện có chuyển biến tích cực

  BHXH tự nguyện hướng tới lao động khu vực phi chính thức khi hết tuổi lao động sẽ có lương hưu để ổn định cuộc sống. Trong những năm qua, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị- xã hội, Tổng công ty bưu điện Việt Nam, việc thu hút số người tham gia BHXH tự nguyện đã có chuyển biến tích cực.

 • Phát triển BHXH tự nguyện để nhiều người già có lương hưu

  Phát triển BHXH tự nguyện để nhiều người già có lương hưu

  Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện ra đời từ năm 2008 nhằm tạo cơ hội cho mọi người lao động ở khu vực phi chính thức được tham gia BHXH. Từ nửa cuối năm 2018 đến nay, công tác phát triển BHXH tự nguyện đã có nhiều bứt phá. Bà Đinh Mai Hạnh, Phó Trưởng Ban Thu, BHXH Việt Nam trao đổi với báo chí xung quanh việc phát triển BHXH tự nguyện để có nhiều người được bảo đảm an sinh xã hội sau khi hết tuổi lao động.