Tags:

Nuôi hàu treo dây

  • Nuôi hàu treo dây trong lồng bè ở Đầm Nại

    Nuôi hàu treo dây trong lồng bè ở Đầm Nại

    Chỉ cần thả giống, không phải cung cấp thức ăn, khoảng 4 tháng có thể thu hoạch. Đó là mô hình nuôi hàu Thái Bình Dương treo dây trong lồng bè đang được người dân ở huyện ven biển Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận thực hiện.