Tags:

Nuôi gà thả vườn

  • Lãi hơn nửa tỉ một năm nhờ... nuôi gà

    Lãi hơn nửa tỉ một năm nhờ... nuôi gà

    Đến xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ (tỉnh Long An), ai cũng biết anh Trịnh Văn Bé Sáu là nông dân điển hình thực hiện nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học, mỗi năm lãi hơn 500 triệu đồng.