Tags:

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành công nghệ thông tin vẫn tăng

  • Nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành công nghệ thông tin vẫn tăng

    Nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành công nghệ thông tin vẫn tăng

    Theo đánh giá của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và một số đơn vị tuyển dụng trực tuyến, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều ngành nghề bị tác động dẫn đến lao động bị cắt giảm nhưng một số ngành liên quan đến công nghệ thông tin (CNTT) vẫn tăng nhu cầu tuyển dụng như thương mại điện tử, ngân hàng số, giáo dục trực tuyến, bảo hiểm....