Tags:

Nhiều nhà hảo tâm mang gạo đến góp cho máy atm gạo hỗ trợ người nghèo