Tags:

Nhà máy cấp nước sạch

  • Người dân đảo Quan Lạn (Quảng Ninh) mòn mỏi chờ nước sạch

    Người dân đảo Quan Lạn (Quảng Ninh) mòn mỏi chờ nước sạch

    Ngày 5/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, ông Cao Tường Huy đã kiểm tra tiến độ thi công một số dự án tại xã Quan Lạn (Vân Đồn) và quá trình nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực đảo Minh Châu - Quan Lạn; trong đó có dự án xây dựng nhà máy cấp nước sạch cho người dân trên đảo.