Tags:

Nhà báo dương thị duyên

  • Chuyện về nữ phóng viên Thông tấn tại Hội nghị Paris 

    Chuyện về nữ phóng viên Thông tấn tại Hội nghị Paris 

    Nhà báo Dương Thị Duyên, nguyên phóng viên TTXVN từng được nhiều nhà hoạt động chính trị và thông tin báo chí quốc tế biết đến, nể phục khi tham gia Đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đàm phán ở Hội nghị Paris từ năm 1968 đến 1970.