Tags:

Nguyễn thị song phương

  • Cô giáo 'giỏi việc nước, đảm việc nhà'

    Cô giáo 'giỏi việc nước, đảm việc nhà'

    Cô Nguyễn Thị Song Phương, giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, là một trong những tấm gương tiêu biểu của ngành giáo dục tỉnh Ninh Bình, người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.