Tags:

Nguồn vốn trung hạn

  • Phú Yên kiến nghị bổ sung nguồn vốn trung hạn

    Phú Yên kiến nghị bổ sung nguồn vốn trung hạn

    Do nguồn lực của tỉnh Phú Yên còn khó khăn nên địa phương kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương bổ sung nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020; hỗ trợ vốn để thực hiện một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, giao thông vận tải.