Tags:

Nghị định 30 nđ cp

  • Bốc thuốc trị bệnh 'chiếm dụng' quỹ bảo trì chung cư

    Bốc thuốc trị bệnh 'chiếm dụng' quỹ bảo trì chung cư

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/NĐ-CP ngày 26/3/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; trong đó, quy định rõ hàng loạt giải pháp ngăn chặn chủ đầu tư chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư.