Tags:

Nghỉ học ngày thứ bảy

  • Từ tháng 10/2019, học sinh THCS ở Lào Cai nghỉ ngày thứ Bảy

    Từ tháng 10/2019, học sinh THCS ở Lào Cai nghỉ ngày thứ Bảy

    Thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, bắt đầu từ tháng 10/2019, tỉnh Lào Cai là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước đã tiến hành cho học sinh Trung học Cơ sở (THCS) nghỉ học ngày thứ Bảy.