Tags:

Ngành nghề đặc thù

  • Khó khăn trong phái cử thực tập sinh hộ lý sang Nhật Bản

    Khó khăn trong phái cử thực tập sinh hộ lý sang Nhật Bản

    Thực tập sinh hộ lý với những điều kiện ngành nghề đặc thù, cùng rào cản về ngôn ngữ, trong khi thu nhập có thể chỉ tương đương với những thực tập sinh các ngành khác đang là thách thức không nhỏ đối với chương trình phái cử thực tập sinh hộ lý sang Nhật Bản làm việc.