Tags:

Nút giao mai sơn

  • Thi công 3 gói thầu đoạn Mai Sơn-Quốc lộ 45 thuộc cao tốc Bắc Nam

    Thi công 3 gói thầu đoạn Mai Sơn-Quốc lộ 45 thuộc cao tốc Bắc Nam

    Ngày 19/11 tại nút giao Mai Sơn (Km274+111,86), xã Mai Sơn, huyện Yên Mô (Ninh Bình), Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã triển khai thi công 3 gói thầu: Số 10-XL, số 12-XL, 13-XL dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn-Quốc lộ (QL)45 sử dụng vốn đầu tư công thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (Dự án cao tốc Mai Sơn-QL45).