Tags:

Mực nước dâng cao

  • Vỡ tràn 30 đoạn đê bao ở Cù Lao Dung do triều cường

    Vỡ tràn 30 đoạn đê bao ở Cù Lao Dung do triều cường

    Trong con nước triều cường đêm 27/10, mực nước dâng cao, với mức đỉnh triều tại Đại ngãi (Long Phú) là 2m08 cao hơn so với mực nước trung bình nhiều năm đã làm đê bao huyện Cù Lao Dung (giữa sông Hậu) bị vỡ và tràn ngập 30 đoạn,

  • Xả lũ hồ chứa số 1 thủy điện Tuyên Quang

    Xả lũ hồ chứa số 1 thủy điện Tuyên Quang

    Văn phòng thường trực BCĐ trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi các tỉnh Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ ứng phó với mực nước dâng cao ở hạ lưu do xả lũ hồ chứa.