Tags:

Mộng giới

  • Bán sách gây quỹ ủng hộ phụ nữ miền Trung

    Bán sách gây quỹ ủng hộ phụ nữ miền Trung

    Nhà xuất bản (NXB) Phụ nữ Việt Nam sẽ bán bộ sách “Mộng giới” và bán đấu giá 3 cuốn sách của nữ văn sĩ đạt giải Nobel Văn học 2015 để gây quỹ sinh kế ủng hộ phụ nữ miền Trung chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.