Tags:

Mẫu hóa đơn mới

  • Bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện mới

    Bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện mới

    Ngày 12/6 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát động chương trình “Bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện”. Mẫu hóa đơn mới được kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế của mẫu hóa đơn tiền điện cũ.