Tags:

Môi trường tín dụng lành mạnh

  • Agribank Hà Tĩnh - Góp phần đẩy lùi  “Tín dụng đen”

    Agribank Hà Tĩnh - Góp phần đẩy lùi “Tín dụng đen”

    Bằng cách mở rộng đối tượng cho vay vốn, đổi mới phong cách phục vụ, tăng cường tuyên truyền nâng cao hiểu biết, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn, thời gian qua, Agribank chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần tích cực hạn chế “tín dụng đen” trên địa bàn, trả lại môi trường tín dụng lành mạnh.