Tags:

Luật chứng khoán

 • Khắc phục những vướng mắc của thị trường chứng khoán phái sinh

  Khắc phục những vướng mắc của thị trường chứng khoán phái sinh

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, nghị định mới về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh ra đời nhằm khắc phục những khó khăn vướng mắc, phù hợp với yêu cầu phát triển mới của thị trường và phù hợp với Luật Chứng khoán (sửa đổi) có hiệu lực từ năm 2021.

 • Cụ thể hóa quy định về chào bán cổ phiếu dưới mệnh giá

  Cụ thể hóa quy định về chào bán cổ phiếu dưới mệnh giá

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 155). Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Nghị định 155 đã quy định chi tiết về các hình thức, điều kiện, hồ sơ,… chào bán chứng khoán ra công chúng; trong đó có cả quy định về chào bán chứng khoán dưới mệnh giá.

 • Điều kiện niêm yết cổ phiếu

  Điều kiện niêm yết cổ phiếu

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, trong đó quy định điều kiện niêm yết cổ phiếu.

 • Mười một luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2021

  Mười một luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2021

  Từ ngày 1/1/2021, mười một luật có hiệu lực thi hành, gồm: Bộ luật Lao động; Luật Chứng khoán; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Thanh niên; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 • Quốc hội cho ý kiến về nợ đọng thuế, Luật Chứng khoán

  Quốc hội cho ý kiến về nợ đọng thuế, Luật Chứng khoán

  Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng 22/10, Quốc hội làm việc ở hội trường nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

 • Bên lề Quốc hội: Đảm bảo tính minh bạch cho thị trường chứng khoán

  Bên lề Quốc hội: Đảm bảo tính minh bạch cho thị trường chứng khoán

  Ngày 22/10, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày trước Quốc hội về Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi). Bên lề Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV, phóng viên TTXVN đã ghi lại ý kiến của các đại biểu Quốc hội về vấn đề này.

 • Sửa đổi Luật Chứng khoán nhằm đảm bảo hội nhập kinh tế quốc tế 

  Sửa đổi Luật Chứng khoán nhằm đảm bảo hội nhập kinh tế quốc tế 

  Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng 22/10, Quốc hội làm việc ở hội trường nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

 • Tiếp thu, chỉnh lý nhiều điểm trong dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi)

  Tiếp thu, chỉnh lý nhiều điểm trong dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi)

  Theo chương trình, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sẽ xem xét thông qua dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi). So với dự thảo luật được xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, dự thảo luật lần này có nhiều điểm chỉnh lý.

 • Đề nghị tăng thẩm quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

  Đề nghị tăng thẩm quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

  Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 37, chiều 9/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); đề nghị chưa ban hành Nghị quyết của Quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

 • Thống nhất ý kiến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

  Thống nhất ý kiến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

  Tiếp tục Phiên họp thứ 36, chiều 12/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

 • Duy trì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính là phù hợp

  Duy trì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính là phù hợp

  Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, chiều 13/6, Quốc hội thảo luận tại Hội trường và nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi). 

 • Băn khoăn về phát hành cổ phiếu riêng lẻ và mô hình của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

  Băn khoăn về phát hành cổ phiếu riêng lẻ và mô hình của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

  Trong phiên thảo luận tại hội trường lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Chứng khoán, mặc dù đạt được sự nhất trí cao của các đại biểu Quốc hội về yêu cầu cần thiết phải sửa đổi Luật Chứng khoán hiện hành, song có không ít đại biểu tỏ ý băn khoăn về một số vấn đề được nêu trong dự luật như việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ trên thị trường chứng khoán, mô hình tổ chức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước...

 • Thị trường chứng khoán hỗ trợ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước

  Thị trường chứng khoán hỗ trợ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước

  Tờ trình dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày nêu rõ, thị trường chứng khoán đã hỗ trợ cho việc thực hiện công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước được thuận lợi hơn, góp phần thực hiện chủ trương tái cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

 • Nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

  Nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

  Ngày 24/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức buổi họp báo giới thiệu Dự án Luật Chứng khoán sửa đổi.

 • Bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường chứng khoán

  Bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường chứng khoán

  Tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 33, chiều 16/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

 • Luật Chứng khoán (sửa đổi) cần tạo động lực phát triển thị trường

  Luật Chứng khoán (sửa đổi) cần tạo động lực phát triển thị trường

  Quá trình soạn thảo các văn bản pháp luật về thị trường chứng khoán nói chung và điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng nói riêng thường có độ trễ so với thị trường, nên thiếu tính dự báo và dẫn dắt.

 • Nhiều điểm mới trong dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi)

  Nhiều điểm mới trong dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi)

  Tại hội thảo Đóng góp ý kiến dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi), do Bộ Tài chính tổ chức ngày 7/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải cho biết, Bộ đã báo cáo Chính phủ và Quốc hội, đưa dự thảo sửa đổi Luật Chứng khoán trình Quốc hội lấy ý kiến vào kỳ họp đầu tiên và xem xét thông qua vào kỳ họp thứ 2 năm 2019.

 • Minh bạch thông tin doanh nghiệp niêm yết

  Minh bạch thông tin doanh nghiệp niêm yết

  Tại Hội thảo phổ biến Nghị định 60/2015 hướng dẫn Luật Chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) tổ chức ngày 30/9 ở Hà Nội, nhiều câu hỏi liên quan đến nghĩa vụ minh bạch thông tin của doanh nghiệp niêm yết, cổ đông nội bộ tại doanh nghiệp đã được nêu ra.

 • Mua bán và sáp nhập sôi động khi nới “room”

  Mua bán và sáp nhập sôi động khi nới “room”

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 60/2015 (NĐ60) thay thế Nghị định 58/2012 hướng dẫn Luật Chứng khoán, trong đó có quy định về nới “room” (tăng tỷ lệ sở hữu) cho nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài và ngày 1/9 sẽ bắt đầu có hiệu lực.

 • 8 luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011

  Từ ngày 1/7/2011, 8 luật sẽ có hiệu lực thi hành. Đó là các luật: Luật Thanh tra; Luật Tố tụng hành chính; Luật Khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật ATTP và Luật Thi hành án hình sự.