Tags:

Liên hoan người thợ trẻ giỏi toàn quốc

  • Tuyên dương 63 'Người thợ trẻ giỏi' toàn quốc năm 2020

    Tuyên dương 63 'Người thợ trẻ giỏi' toàn quốc năm 2020

    Tối 5/7, tại Đồng Nai, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan "Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ XI năm 2020 nhằm tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong phòng trào công nhân, từ đó thúc đẩy thợ trẻ phát huy phẩm chất sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả lao động sản xuất.