Tags:

Lữ đoàn phòng không 241

  • Nhiều công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19

    Nhiều công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19

    Từ ngày 6/4 đến nay, trên 1.000 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung 14 ngày tại các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được trở về gia đình, trong đó, tại Lữ đoàn Phòng không 241 có 205 công dân; Trường Quân sự, Quân đoàn I có 644 công dân; Trung đoàn 855 và Trường Quân sự tỉnh Ninh Bình thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có 184 công dân. 

  • Dịch COVID-19: Lữ đoàn Phòng không 241 hết lòng 'vì nhân dân phục vụ'

    Dịch COVID-19: Lữ đoàn Phòng không 241 hết lòng 'vì nhân dân phục vụ'

    Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, Lữ đoàn Phòng không 241, Quân đoàn I, đóng trên địa bàn huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) tiếp nhận gần 300 công dân Việt Nam trở về từ các nước châu Âu, châu Á để thực hiện cách ly tập trung.