Tags:

Lữ đoàn 126

  • Thao trường của Đặc công Hải quân

    Thao trường của Đặc công Hải quân

    Tiến tới kỷ niệm 50 năm thành lực lượng Đặc công của Hải quân nhân dân Việt Nam (13/4/1966 - 13/4/2016), cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126 đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng ngày ý nghĩa lịch sử của đơn vị.