Tags:

Lớn nhỏ nhung nhúc

  • Cánh đồng mùa lũ

    Cánh đồng mùa lũ

    Thỉnh thoảng có những đêm, Nhương nằm mơ thấy rắn. Chúng cuồn cuộn, quấn vào nhau như nùi chỉ rối, chúng bò trườn lên mình anh, lớn nhỏ nhung nhúc: xanh, trắng, đen, vàng đủ loại…