Tags:

Lễ kết nạp đảng viên

  • Nhân rộng 'hạt giống đỏ' ở vùng Ural

    Nhân rộng 'hạt giống đỏ' ở vùng Ural

    Chiều 1/3, Chi bộ đảng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg - LB Nga đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho các lưu học sinh và sinh viên ưu tú đang học tập tại các trường đại học vùng Ural.