Tags:

Lễ ký kết hợp tác thỏa thuận phát triển nguồn nhân lực quy mô lớn

  • Nhiều vị trí tuyển dụng hấp dẫn từ ngày hội việc làm tại Phú Quốc

    Nhiều vị trí tuyển dụng hấp dẫn từ ngày hội việc làm tại Phú Quốc

    Ngày 13/11, Ngày hội việc làm và Lễ ký kết hợp tác thỏa thuận phát triển nguồn nhân lực quy mô lớn do Tập đoàn Sun Group phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang) tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch Phú Quốc đã thu hút gần 400 trăm ứng viên, người lao động trên địa bàn Phú Quốc và các tỉnh lân cận.