Tags:

Lượng khí thải carbon toàn cầu

  • Bảo vệ đại dương để bảo vệ bầu khí quyển

    Bảo vệ đại dương để bảo vệ bầu khí quyển

    Mặc dù hấp thụ đến 25% lượng khí thải carbon toàn cầu và đóng vai trò chủ đạo trong việc cân bằng sinh thái nhưng lần đầu tiên, vấn đề bảo vệ đại dương mới chính thức được đưa vào trong chương trình nghị sự tại Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP21) diễn ra ở thủ đô Paris (Pháp).