Tags:

Lường văn chựa

  • Vẹn nguyên ký ức về lần được gặp Bác

    Vẹn nguyên ký ức về lần được gặp Bác

    Gần 60 năm trôi qua nhưng những ký ức về lần đầu được gặp Bác Hồ vẫn in đậm trong tâm trí ông Lường Văn Chựa, dân tộc Thái, ở bản Ngùa, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, Sơn La.