Tags:

Lá rơi đầy

 • Phố mùa thu...

  Phố mùa thu...

  Vào thu, không gian dường như lắng lại gợi chút hoài niệm. Góc phố nhỏ xào xạc lá rơi đầy, chất chứa chông chênh bao nỗi niềm.

 • Nắng lá rơi đầy...

  Nắng lá rơi đầy...

  Ba nghìn ngày kháng chiến, một nghìn năm trăm ngày chống chọi bệnh tật; những gì Người vượt qua đều đáng để ta phải nghiêng mình.

 • Nắng lá rơi đầy...

  Nắng lá rơi đầy...

  Ba nghìn ngày kháng chiến, một nghìn năm trăm ngày chống chọi bệnh tật; những gì Người vượt qua đều đáng để ta phải nghiêng mình.