Tags:

Kinh doanh trái pháp luật

  • Kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng 'chung cư mini'

    Kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng 'chung cư mini'

    Các đầu nậu, cá nhân bất chính đã lợi dụng chính sách, biến các công trình nhà ở riêng lẻ thành nhà “chung cư mini” để bán, kinh doanh trái pháp luật.

  • Mở đợt cao điểm chống buôn bán sâm Ngọc Linh giả

    Mở đợt cao điểm chống buôn bán sâm Ngọc Linh giả

    Để chấn chỉnh việc kinh doanh trái pháp luật đối với sản phẩm Sâm Ngọc Linh, từ ngày 2/5 đến hết năm 2017, UBND tỉnh Kon Tum mở đợt cao điểm đấu tranh chống hành vi buôn bán hàng giả, gian lận thương mại đối với các sản phẩm được giới thiệu là sâm Ngọc Linh.