Tags:

Khắc phục chồng chéo

  • Khắc phục chồng chéo trong thực hiện chính sách dân tộc thiểu số

    Khắc phục chồng chéo trong thực hiện chính sách dân tộc thiểu số

    Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 13/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã trả lời câu hỏi của các đại biểu Quốc hội liên quan đến giải pháp để khắc phục sự chồng chéo trong chính sách dân tộc thiểu số thời gian tới.